КСП 2019-20 г.

Катедра "Финанси" при ИУ-Варна - модерно образование за успешна реализация!

Катедра "Финанси" има дългогодишни традиции в обучението на бакалаври в една от най-търсените специалности „Финанси” (редовна и дистанционна форма). От учебната 2016/17 г. бе даден старт и на специалност „Застраховане и осигуряване” (редовна форма).

Катедрата осъществява обучение на магистри по специалностите: „Банков мениджмънт” (редовно и дистанционно обучение), „Корпоративни финанси” (редовно обучение),  „Публични финанси” (редовно обучение) и "Финанси и иновации" (дистанционно обучение).

От 2018година обучението по магистърската програма "Банков мениджмънт" се осъществява съвместно с две от водещите банкови институции в страната - Банка ДСК и Сосиете Женерал Експресбанк.

Подробна информация за кандидатстудентския прием и условията за кандидатстване:
за специалности в ОКС "бакалавър" || за специалности в ОКС "магистър"