Комуникации и бизнес развитие, ОКС "магистър"

Обучението в магистърска програма „Комуникации и бизнес развитие“ е от тип „бизнес симулатор“ и се извършва чрез съвременни специфични формати и стандарти на обучение с активното участие на представители на бизнеса. Студентите извършват теоретични и практически изследвания, анализи и разрешават реални проблеми и бизнес ситуации, проектират бизнес дейности. Всички дисциплини са взаимообвързани и са базирани върху използването на съвременни софтуерни продукти, вкл. ERP, CRM системи. Студентите се обучават в условия на виртуална фирма, специално създадена за целите на магистърската програма.