Корпоративен маркетинг, ОКС "магистър"

Магистърската специалност “Корпоративен маркетинг” предлага съвременно обучение по дисциплини с практико-приложна ориентация. Задочната форма привлича студенти с интереси и опит в сферата на маркетинга в компании от различни сектори.

Завършилите специалност “Корпоративен маркетинг” се реализират в следните основни направления: функционални специалисти в маркетинговия мениджмънт на компаниите; изследователи и аналитични специалисти по маркетингови изследвания, диагностика и продажби; ръководни специалисти на компании, маркетингови дирекции и отдели; експерти по корпоративни маркетингови проблеми, решения и проекти.