Корпоративни финанси, ОКС "магистър"


Обучението в специалност „Корпоративни финанси“ формира знания и умения за финансовото управление на корпорациите, включително такива свързани с: планирането, организирането, ръководството и контрола на финансовата дейност в корпорациите; разработването и прилагането на различни финансови стратегии и системи за корпоративно ръководство; управлението на дългосрочното финансиране и инвестиции; корпоративния контролинг; управлението на фирмените рискове, включително чрез използването на застрахователни продукти и деривативни инструменти.

Какви са възможностите за реализация?

  • корпоративни финансови мениджъри;
  • специалисти по финансово планиране, управление на инвестициите, преструктуриране на капитала, поглъщания, сливания;
  • финансови анализатори;
  • кредитни експерти;
  • портфейлни мениджъри;
  • кеш-, кредитни, риск- и контролинг-мениджъри;
  • финансови консултанти;
  • застрахователни агенти и брокери.

Форма на обучение: редовна
 

Facebook  Можете да ни откриете и във Facebook:
  https://www.facebook.com/finance.ue

  или на нашия сайт:
  http://finance.ue-varna.bg