Банков мендижмънт, ОКС "магистър"


Обучението в специалност „Банков мениджмънт“ формира знания и умения за: стратегическия мениджмънт на банките; консултинг на клиенти в отделни бизнес сфери на банкирането; управление на портфейли от финансови активи; използване на финансови деривати в банковите сделки; управлението на маркетинга в банките; управление на човешките ресурси; банковия риск мениджмънт; контролинга на структури, модели и процеси; идентифициране и превенция на нарушенията в банкирането; еволюцията, структурата и регулирането на банковите системи.

От  2018/19 учебна година обучението в магистърската програма ще се осъществява съвместно с две от водещите банкови институции в страната - Банка ДСК и Експресбанк.

Какви са възможностите за реализация?

 • ръководители и директори на направления;
 • ръководители на отдели;
 • иновационни мениджъри;
 • кеш-, маркетинг-, контролинг- и риск-мениджъри;
 • консултанти в ключови бизнес сфери на банкиране;
 • експерти по вътрешнобанкова ревизия и контрол;
 • Compliance-мениджъри;
 • финансови анализатори;
 • кредитни експерти;
 • ръководители на финансови центрове;
 • регионални мениджъри;
 • мениджъри на клонове;
 • мениджъри на бизнес центрове;
 • ръководители на сектори;
 • експерти по управление на фамилни офиси;
 • портфейлни мениджъри;
 • мениджъри по проекти;
 • старши анализатори в дирекции;
 • експерти по парична политика и др.

Форма на обучение: редовна и дистанционна
 

 FacebookМожете да ни откриете и във Facebook:
 https://www.facebook.com/finance.ue

 или на нашия сайт:
 http://finance.ue-varna.bg