Алумни

ВЪЗПИТАНИЦИ НА КАТЕДРА „АГРАРНА ИКОНОМИКА“ ПРИ ИУ – ВАРНА

        Проучване, проведено през месец юни 2016 г. показва, че 98,5% от завършилите специалност "Аграрен бизнес" ("Аграрна икономика") в бакалавърска и/или магистърска степен и специалност "Бизнес консултиране" в магистърска степен са намерили реализация в страната и в чужбина. 89 % от дипломиралите се студенти са се реализирали по специалността. 57 % са предприемачи и/или мениджъри на предприятия в аграрната сфера, частни институции и организации, свързани с аграрния бизнес, а 32 % са се реализирали като служители и експерти в държавни и общински институции и организации.

Настоящи преподаватели, докторанти и служители в ИУ-Варна

Доц. д-р Мария Станимирова – ръководител катедра „АГРАРНА ИКОНОМИКА“
Доц. д-р Гергана Славова – доцент в катедра „АГРАРНА ИКОНОМИКА“
Доц. д-р Таня Георгиева – доцент в катедра „АГРАРНА ИКОНОМИКА“
Доц. д-р Теодорина Турлакова – доцент в катедра „АГРАРНА ИКОНОМИКА“
Доц. д-р Добрин Добрев – ръководител катедра „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ“
Гл. ас. д-р Дамян Киречев – главен асистент в катедра „АГРАРНА ИКОНОМИКА“
Гл. ас. д-р Павлина Иванова – главен асистент в катедра „АГРАРНА ИКОНОМИКА“
Ас. Радмил Николов – асистент в катедра „АГРАРНА ИКОНОМИКА“, председател на Синдикат на работещите в ИУ - Варна
Ас. Стефан Генов - асистент в катедра „АГРАРНА ИКОНОМИКА“
Докторант Моника Павлова – катедра „АГРАРНА ИКОНОМИКА“
Докторант Деница Русева – катедра „АГРАРНА ИКОНОМИКА“
Докторант Петя Христова – катедра „АГРАРНА ИКОНОМИКА“
Докторант Павлина Пеева – катедра „ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА“
Докторант Бистра Колева – катедра „МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“
Полина Дякова – експерт „Реклама“, сектор „РЕКЛАМА“, отдел „РЕКТОРАТ“
Гергана Стоева – кариерен консултант, сектор „АЛУМНИ И КАРИЕРИ“
Зорница Димитрова – инспектор „ОБЩЕЖИТИЯ И СТИПЕНДИИ“

Утвърдени ръководители и специалисти в държавна, областна и общинска администрация в страната и в чужбина

Ангел Банев -  главен експерт ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ", Дирекция „Директни плащания“, гр. София
Василка Аврамова – старши счетоводител в ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
Венелин Дяков – директор на ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ - ВИНИЦА“, Район „Приморски” – ОБЩИНА ВАРНА
Галина Янакева – старши експерт, аграрикономист, НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (НССЗ), гр. Варна
Деница Иванова – младши експерт в ОБЩИНСКА СЛУЖБА „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, гр. Никопол
Димитър Върбанов - директор на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ  "ЗЕМЕДЕЛИЕ" – гр. Шумен
Иван Иванов – главен експерт в ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, гр. Монтана
Йордан Георгиев – старши експерт, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, отдел ПСМП, гр. Варна
Йордан Йорданов – младши експерт в ОБЩИНСКА СЛУЖБА „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, гр. Тервел, обл. Добрич
Кънчо Христов – старши експерт в ДФЗ ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, гр. Варна
Лидия Инджева-Николова – главен експерт в, ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ", РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ, Варна
Мирослав Илиев – старши експерт в ДФ“ЗЕМЕДЕЛИЕ“, отдел „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, гр. Варна
Нина Ставрева – кмет на ОБЩИНА КАВАРНА
Петко Йорданов – младши експерт в ОБЩИНСКА СЛУЖБА „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, гр. Варна
Росица Чернева – младши експерт  „ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ" , общ. Долни чифлик
Снежана Манолова - главен експерт в ДИРЕКЦИЯ "АГРАРНО РАЗВИТИЕ" КЪМ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" гр. Варна
Хасан Усманов – експерт в отдел „ХРАНИТЕЛНА И ПРЕРАБОТВАТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ“, МИНИСТЕРСТВО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ЧЕЧЕНСКА РЕПУБЛИКА
Юмер Хатиб – заместник кмет на ОБЩИНА ДУЛОВО


Утвърдени мениджъри и предприемачи в агробизнеса, частни институции и организации, свързани с аграрния бизнес в страната и в чужбина

Ангелина Пейчева – земеделски производител, ЕТ „АНГЕЛИНА ПЕЙЧЕВА“, оранжерийно зеленчукопроизводство, 20 дка, с. Припек, общ. Аксаково
Анелия Маринова – агроном в  ЗПК „ПОБЕДА“, с. Победа, Добрич
Анита Калчева - търговски представител във „ВАЛЕРИЙ С И М ГРУП“ АД, лидер  на българския пазар в търговията с професионални и хоби инструменти, машини и консумативи
Атанас Йовчев –  агроном консултант в „КОСАД СЕМАНС БЪЛГАРИЯ“, отдел „Продажби и развитие“ Североизточен район, сфера на дейност - мултинационална компания, специализирана в селектиране, подобравяне, размножение и търговия със семена за полски и фуражни култури
Атанас Ялъмов – собственик и мениджър на ЕТ „АЯКС – АТАНАС ЯЛЪМОВ“, общ. Балчик.
Биляна Павлова – „РЕД РИВЪР БЪЛГАРИЯ“ЕООД, международна компания със сфера на дейност – селско стопанство, търговия, производство
Бисерка Бахова – специалист продажби „БГ АГРО“ АД, компанията обединява група водещи български компании, специализирани в едро земеделие, дистрибуция на торове и препарати за растителна защита, търговия, съхранение, спедиция и транспорт на селскостопанска продукция
Борислав Василев – специалист в ЕТ "АГРОРЕСУРС - ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ", гр. Ген. Тошево
Веселина Русева – земеделски производител, ЕТ „ВЕСЕЛИНА РУСЕВА“, овощарство, обработва 50 дка в землището на с. Стожер, обл. Добрич
Вяра Петкова – търговски представител, агроном в „АCM” ООД, гр. Монтана. Компанията е лидер в дистрибуцията на препарати за растителна защита, семена за посев, минерални и листни торове в България.
Галина Качамакова - Staff Accountant – „CONSULATE HEALTHCARE“ LLC Atlanta GA USA
Георги Иванов - Operations Manager в „ZENIT SHIPPING“ Ltd, корабна агенция, гр. Варна
Галин Георгиев – логистик – мениджър „UNIVEG GROUP” България, компанията е доставчик на логистични услуги, специализиран в сферата на хладилната логистика и транспорт, насочени към големите търговски вериги, вериги ресторанти, вносители, производители, дистрибутори на хранителни продукти.
Геновева Димитрова – управител на „ОДИСЕЙ ИМОТИ" ЕООД, гр. Варна
Деян Стойков – управител на „PROPERTY MARKET”
Деница Димитрова – Стоянова - собственик и мениджър на СЧЕТОВОДНА КАНТОРА "Д.Д.А.Р." - гр. Дулово
Диляна Москова – специалист банкови операции в "БИЗНЕС ЦЕНТЪР- БАНКА ДСК", гр.Варна
Динко Стоянов - агроном в "ЕФЕБ" АД, компанията е специализирала в замразяване на плодове и зеленчуци, търговия на едро и дребно с тях
Емил Кунчев - мениджър в агенция за недвижими имоти- "АЛФА АГЕНТИ БЪЛГАРИЯ" ООД
Емил Русев – заместник управител на „АГРОСПЕКТЪР“ ООД гр. Каварна, дружеството стопанисва 56000 дка земеделски земи
Жени Русева – експерт в „АГРИОН“ АД, водеща българска компания, специализирана в професионалното управление на земеделски активи
Живко Дичев – зърнопроизводител, „ЖИВКО ДИЧЕВ" ЕООД, обработва 2000 дка земеделски земи в землището на гр. Вълчи дол
Жулиета Димова - собственик и управител на „АГЕНЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНА СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД, контролен орган за сертификация на биологични продукти
Ивайло Лазаров - Trainee PR&Marketing at „GOLDEN CREATIVE“, Bussum, North Holland Province, Netherlands, Tianjin State Farms Agribusiness Group Co.
Ивайло Тодоров - основател и изпълнителен директор на „АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, гр. София
Иван Вълков – главен експерт „Европейски програми“, АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД, гр. София
Илияна Иванова – експерт в „ХИДРО МАП“ ЕООД, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Варна
Кристина Мирчева - специалист банково обслужване в „БАНКА ДСК“ ЕАД, гр. Варна
Лора Цекова – специалист „АСМ“ ЕООД, лидер в дистрибуцията с препарати за растителна защита, Монтана
Лъчезар Бачев - гл.агроном в „АЛВАС ГРЕЙН“ ЕООД, земеделска компания, производство и търговия зърнени храни
Мария Кръстева - специалист управление на човешки ресурси в “КОНЧЕРТО УАЙНЪРИ” ЕООД, гр. Хасково, водеща винарска изба, разполагаща с 2000 дка лозя и капацитет 4 млн бутилки годишно
Мария Павлова - счетоводител в ЮИДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО (ДГС), Стара Загора
Надежда Алтунян – представител на „КВС АГРО БЪЛГАРИЯ“ ООД,
Надежда Стефанова - специалист „Продажби и износ контейнерни морски,  превози“, CMA CGM Bulgaria JSCo
Невал Адил – отчетник спедиция в ЗК „БЕЗМЕР“, с.Безмер, обл.Добрич, кооперацията обработва 35000 дка земеделски земи
Николай Василев – собственик и управител на „АЛВАС ГРЕЙН“ ЕООД, земеделска компания, производство и търговия зърнени храни
Пепа Танева – главен счетоводител, „ЗОМАШ“ ООД, гр. Елхово, сфера на дейност – производство на селскостопанска продукция, обработва 2000 дка земеделски земи
Петър Диков – зърнопроизводител, ЕТ „ЖАМИН – ИВАН ДИКОВ“, гр. Ген. Тошево
Петя Тодорова - счетоводител в “АГРОНОМ” ООД, гр. Добрич, компанията е специализирана в търговията със земеделски продукти и фуражи
Пламен Колев – регистриран ЗП „ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КОЛЕВ“, управител на „ПЛАДИ ТРАНСПОРТ“ ООД
Пламена Владимирова – агроном в „ЕЛВЕДЕ“ ЕООД, ГР. Варна.
Радина Маринчева -собственик и управител на "ЗЕМЕЛА АГРО" ЕООД - зърнопроизводство, търговия и износ на семена
Росица Михалева – спедитор в „ЮНИТРАНС“ ООД, сфера на дейност „международен транспорт и спедиция“
Сабина Веселинова – инспектор продажби в "АФЕР-БЪЛГАРИЯ"ЕООД, търговска фирма на „Агрополохим“ АД, гр.
Цветан Дучев – мениджър проекти „Биоземеделие“, „БГ АГРО“АД, компанията обединява група водещи български компании, специализирани в едро земеделие, дистрибуция на торове и препарати за растителна защита, търговия, съхранение, спедиция и транспорт на селскостопанска продукция
Юри Петров – управител „КАНОПУС ПРОЦЕСИНГ“ ЕООД, Сфера: Корабна агентура и Логистика (износ на зърно)

Водещи експерти и/или мениджъри в институции  и организации, в други сфери на бизнеса и обществения живот

Айлен Ахмед - Head of Financial Department, USTAXWORLD Ltd., предмет на дейност - възстановяване на данъци от САЩ, Ирландия, Великобритания.
Александър Василев – мениджър „ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК“ АД и „TREASURE Ltd“ с.Неофит Рилски; общ. Ветрино
Григор Павлов – началник група „ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ“ МВР, гр. Генерал Тошево
Дарина Здравчева - главен счетоводител в ПГЕТ "Г.С.РАКОВСКИ", гр. Варна
Драгомир Михайлов - специалист обществени поръчки към ШУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ", гр. Шумен
Ивайло Иванов – системен администратор в УМБАЛ „Д-Р Г.СТРАНСКИ“, гр. Плевен
Кирил Кирилов – началник на РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ (РПУ) В КАОЛИНОВО
Николай Тасков – началник сектор „БОЛНИЧНА ПОМОЩ“, РЗОК – гр. Търговище
Полина Любенова - консултант по внедряване на счетоводен и складов софтуер, „ЕКОМ 2002“ ЕООД, гр. Варна
Стела Радева - дизайнер в РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ „РИЧ“, гр. Варна; управител на електронен магазин - sassnimka.com