Дисциплини

Фундаментални дисциплини
катедра "Западноевропейски езици"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Форма на обучение Учебна програма
Английски език Немски език Френски език
1 семестър 2 семестър 1 семестър 2 семестър 1 семестър 2 семестър
Редовна на български език на български език на български език на български език на български език на български език
на английски език на английски език на английски език на английски език на английски език на английски език
на руски език на руски език на руски език на руски език на руски език на руски език
Дистанционна на български език на български език на български език на български език на български език на български език


 

Факултативни дисциплини, редовно обучение
катедра "Западноевропейски езици"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"/"магистър"
Учебна програма
3 семестър 5 семестър 7 семестър 10/12 семестър
английски език английски език английски език английски език
немски език немски език немски език немски език
френски език френски език френски език френски език
португалски език португалски език португалски език