Дисциплини

Фундаментални дисциплини
катедра "Славянски езици"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Фора на обучение Учебна програма
Руски език Български език
за чуждестранни студенти
Делова кореспонденция
1 семестър 2 семестър 1 семестър 2 семестър 3 семестър
Редовна на български език на български език на български език на български език на български език
на руски език на руски език на руски език на руски език на руски език
на английски език на английски език на английски език на английски език
Дистанционна на български език на български език на български език на български език на български език


 

Факултативни дисциплини, редовно обучение
катедра "Славянски езици"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"/"магистър"
Учебна програма
3 семестър 5 семестър 7 семестър 10/12 семестър
руски език руски език руски език руски език
български език за
чуждестранни студенти
български език за
чуждестранни студенти
български език за
чуждестранни студенти