Докторанти

Докторанти по докторска програма „Информатика“

Красен Ясенов Пенчев  -  krasen_penchev@ue-varna.bg

Петър Димитров Димитров - p.d.dimitrov@ue-varna.bg

Петя Пламенова Петрова  - petya.p.petrova@ue-varna.bg

Галин Иванов Иванов - galin.ivanov@ue-varna.bg

Йордан Николаев Вълков - jvalkov@ue-varna.bg

Докторанти по докторска програма „Приложение на изчислителната техника в икономиката“

Анна Сергеева Тимофеева - ansergeeva@ue-varna.bg

Радостина Петева Петрова - radostina_petrova@ue-varna.bg

Светослав Стефанов Иванов - svetoslav_ivanov@ue-varna.bg

Даниела Пенчева Пенчева - d.pencheva@ue-varna.bg