Ръководство

Ръководител катедра

Доц. д-р Юлиан Василев

Проф. д-р Юлиан Василев

Кабинет Кабинет: 530
 


 

Електронна поща Email: vasilev@ue-varna.bg


Заместник-ръководител катедра

Гл. ас. д-р Олга Владимирова

Доц. д-р Снежана Сълова

Кабинет Кабинет: 313в
Електронна поща Email: ssulova@ue-varna.bg