Ръководство

Ръководител катедра

Доц. д-р Георги Маринов Георгиев

Доц. д-р Георги Маринов Георгиев

Кабинет Кабинет: 118 БМобилен телефон Мобилен тел. 0882 164 842

Email Email: gmarinov@ue-varna.bg ; georgi.marinov@gmail.com


Заместник-ръководител катедра

Доц. д-р Веселина Василева Димитрова

Кабинет Кабинет: 440
Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164702

Email Email: vesselina.dimitrova@ue-varna.bg