Докторанти

За периода от създаването на катедра “Икономика и управление на търговията” през 1953 г. до 2014 г. общо в докторантура са зачислени 43 души в т.ч. 4 чужденци. Защитени са 29 дисертации, от които две са за втора докторска степен.


 • Докт. на самостоятелна подготовка Томас Винфрид Хенчел

          Зачислен в докторантура през 2013 г.

          Тема на дисертацията:

          Контролинг на продажбите


 • Ред. докторант Павлина Пламенова Пеева

Зачислена в докторантура на 01.09.2016 г.

Тема на дисертацията:

Конкурентно позициониране на предприятията за търговия със животозастрахователни продукти в България


 • Ред. докт. Радослав Руменов Рачев      

Зачислен в докторантура на 01.09.2017 г.

Тема на дисертацията: Модерната логистика при изкупуването на плодове за производство на алкохолни дестилати (по примера на "РУДОЛФ ЙЕЛИНЕК" АД )


 • Ред. докт. Невена Димитрова Петрова   

Зачислен в докторантура на 01.02.2018 г.

Тема на дисертацията: Изследване на продажбите на електрическа енергия за битови клиенти в България (на примера на "Електроразпределение Север"АД)


 • Ред. докт. Десислава Любомирова Рачева     

Зачислен в докторантура на 01.02.2018 г.

Тема на дисертацията: Управление на взаимоотношенията със застрахователните посредници на пазара за общо застраховане в България


Защитили и отчислени с право на защита (след 2015 г.):


 • Докт.на самостоятена подготовка Виолета Петева Ласкова

Дата на защита: 01.02.2017 г. (зала 446 на ИУ-Варна)

Тема на дисертацията:

Стратегически аспекти на потребителското поведение на пазара на компютърна техника в Република България


 • Ред. докт. Теодора Генкова Станчева

Зачислена в докторантура на 01.09.2014 г.

Тема на дисертацията:

Изследване на пазара с алкохолни напитки в Република България


 • Зад. докт. Ивайло Димитров Иванов

Зачислен в докторантура на 01.02.2013 г.

Дата на защита: 30.06.2017 г. (зала 446 на ИУ-Варна)

Тема на дисертацията:

Възвръщаемост на инвестициите в търговски центрове


 • Ред. докт. Диана Илиева Шопова

Зачислена в докторантура на 01.02.2012 г.

Дата на защита: 08.05.2015 г. (зала 446 на ИУ-Варна)

Тема на дисертацията:

Кооперативната търговия в България - състояние, проблеми и перспективи


 • Ред. докт. Светлана Желязкова Атанасова

Зачислена в докторантура на 01.02.2013 г.

Тема на дисертацията:

Оптимизация на инвестиционния процес в търговията на Република България


 • Зад. докт. Мария Пламенова Дерменджиева

Зачислена в докторантура на 01.02.2012 г.

Тема на дисертацията:

Изследване на потребителското доверие към собствените марки на търговските вериги в България