Информатика, ОКС "магистър"


Обучението в специалност "Информатика" формира знания и умения в областта на приложение на информационните технологии в съвременния бизнес – ключови умения да анализират и изграждат бизнес информационни системи и мрежови инфраструктури, да разработват и поддържат уеб приложения и е-бизнес системи, да моделират бизнес процеси, да администрират бази от данни и компютърни мрежи.
В специалност "Информатика" се подготвят специалисти, които притежават знания и умения да се реализират в стопански, финансови и нестопански организации като програмисти, проектанти и анализатори на компютърни системи и мрежи.