Семестриални такси

Семестриални такси по специалности за студенти
от ОКС "бакалавър" за учебната 2019/2020
г.

Специалност

Такса в лева

Редовно
обучение
Дистанционно
обучение

Счетоводство и одит

265

670

Счетоводство (с преподаване на английски език)

265

Финанси

265

670

Счетоводство и финанси

265

Застраховане и осигуряване

265

Икономика и търговия

265

670

Бизнес икономика

265

Предприемачество и инвестиционен мениджмънт

265

Недвижими имоти и инвестиции

265

670

Маркетинг

265

Дигитални медии и ПР

265

Международен бизнес (с преподаване на английски език)

265

Бизнес и мендиджмънт (с преподаване на английски език)

265

Международни икономически отношения

265

Индустриален бизнес и предприемачество

265

670

Логистика

265

Аграрен бизнес

265

Екологичен бизнес и регионална сигурност

265

Бизнес информационни системи

265

Стокознание и митническа дейност

265

Мениджмънт

265

Публична администрация

265

Съдебна администрация

265

Туризъм

265 670

Информатика и компютърни науки

450

Мобилни и уеб технологии

450

Международен туризъм (с преподаване на руски език)

265


Семестриалната такса може да бъде заплатена в касата на университета или чрез банков превод.

Обслужваща търговска банка:

ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна

във вносната бележка, в полето "Задължено лице" се изписва име /собствено, бащино и фамилно/ и ЕГН на студента, а за "Основание на плащане" се изписва "Семестриална такса – 1 курс, специалност /специалността, в която е приет/"