Основен прием

Условия за кандидатстване в основен прием

Възможности за кандидатстване в Икономически университет – Варна:

 1. Използвайки оценка от електронен кандидатстудентски изпит
 2. Използвайки оценка от ДЗИ (признават се оценки от ДЗИ положен в периода 2008 – 2019 г.);
 3. С резултат минимум 50% от максималния брой точки от олимпиадите организирани от ИУ-Варна
 4. С резултат минимум 50% от максималния брой точки от национални и международни олимпиади в следните тематични области:
 • Български език и литература;
 • География на България;
 • Математика;
 • Икономика;
 • Управление и предприемачество.

Кандидатите по т. 3 и т. 4, класирани на първите три места, получават преференции при записване.

Срокове и балообразуване

Основен прием Подаване на документи Обявяване на резултатите
от класиране
Потвърждаване
и записване
м. юни 2019 20 юни – 05 юли 08 юли – първо класиране


15 юли – второ класиране
9 – 12 юли – записване
след първо класиране

16 и 17 юли – записване
след второ класиране

Балът за класиране на кандидат-студентите за всички специалности се образува като сума от:

 • Средния успех от диплома за средно образование
 • Оценката по български език и литература от дипломата за средно образование
 • Оценката по математика от дипломата за средно образование
 • Оценка от положен електронен кандидатстудентски изпит или оценка от ДЗИ, или резултат от олимпиада

Кандидатстващите за специалностите с преподаване на английски език: "Бизнес и мениджмънт", "Международен бизнес" и "Счетоводство", както и "Международен туризъм" с преподаване на руски език, следва да докажат ниво на владеене на английски или руски език, чрез сертификат или чрез оценка минимум Мн. добър 5 от ДЗИ по английски или руски език.

Ако нямате нужният сертификат или ДЗИ, бихте могли да се явите на изпит (тест) по английски или руски език в ИУ-Варна в периода на подаване на документи - 20 юни - 5 юли 2019 г. - всеки ден от 14:00 ч. Таксата за изпита е 50 лв.и може да бъде заплатена в касата на университета.

Необходими документи

 1. Лична карта;
 2. Оригинал и копие на диплома за средно образование;
 3. Сертификат от олимпиада (за кандидатстващите с резултат от олимпиада);
 4. Сертификат за владеене на английски или руски език за кандидатстващите за специалности: "Бизнес и мениджмънт", "Международен бизнес", "Счетоводство" или "Международен туризъм";
 5. Документ за платена кандидатстудентска такса (60 лв.). Таксата може да бъде платена  на място в университета или по банков път:
ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна


 

Къде да си подам документите?