Тест за определяне на входящо ниво за изучаване на чужд език

Тест за определяне на входящо ниво за изучаване на чужд език

СРОК за попълване на теста: до 25.07.2019 г.