Сертификати за владеене на чужд език

За прием на студенти по специалности с преподаване на английски или руски език

"МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС"

"СЧЕТОВОДСТВО"

"БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ"

"МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ"

ДЗИ

СЕРТИФИКАТИ ДЗИ СЕРТИФИКАТИ
Оценка от ДЗИ по Английски език Cambridge ESOL CAE IELTS PTE Academic PTE General TOEFL
(IBT)
Оценка от ДЗИ по Руски
език

МГУ;

Институт русского языка им. Пушкина;

Институт дружбы народов им. П. Лумумбы

Min 5,00 FCE, B, C Min 45 Min 5,5 Min 55 Level 3 Min 65 Минимум Мн. добър 5,00 ТРКИ В2