Специалности

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ, СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР"

За редовно обучение - "Редовното обучение представлява съчетание от лекционно и интерактивно обучение и различни форми на самостоятелна работа.

За редовно електронно обучение - "Редовното електронно обучение е форма на редовно обучение, при която студентите са обезпечени с електронни материали по всички дисциплини от учебния план, които са достъпни чрез базираната платформа "Мудъл" (http://moodle.ue-varna.bg/)

За дистанционно обучение - "Дистанционното обучение е форма на обучение, при която, студентите и преподавателите са разделени по местоположение, но не непременно и по време. Обучението се осъществява на основата на съвременни информационни и комуникационни технологии. Интерактивното взаимодействие със студентите се осигурява чрез базираната платформа "Мудъл" (http://moodle.ue-varna.bg/)


* Дистанционно обучение се предлага само в платен прием.


Професионално направление
Икономика

Форма на обучение

Специалности
редовна
дистанционна
Редовна
електронна
Счетоводство и одит      Покажи
Счетоводство (с преподаване на английски език)      Покажи
Финанси      Покажи
Счетоводство и финанси       Покажи
Застраховане и осигуряване       Покажи
Икономика и търговия       Покажи
Бизнес икономика       Покажи
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт       Покажи
Недвижими имоти и инвестиции       Покажи
Дигитални медии и ПР       Покажи
Маркетинг       Покажи
Международен бизнес
(с преподаване на английски език)       Покажи
Бизнес и мениджмънт
(с преподаване на английски език)       Покажи
Международни икономически отношения       Покажи
Индустриален бизнес и предприемачество       Покажи
Логистика       Покажи
Аграрен бизнес       Покажи
Екологичен бизнес и регионална сигурност       Покажи
Бизнес информационни системи       Покажи
Стокознание
и митническа дейност       Покажи

Професионално направление
Администрация и управление

Форма на обучение

Специалности
редовна
дистанционна
Редовна
електронна
Мениджмънт       Покажи
Публична администрация       Покажи
Съдебна администрация       Покажи

Професионално направление
Туризъм

Форма на обучение

Специалности
редовна
дистанционна
Редовна
електронна
Туризъм       Покажи
Международен туризъм
(с преподаване на руски език)       Покажи

Професионално направление
Информатика

Форма на обучение

Специалности
редовна
дистанционна
Редовна
електронна
Информатика и компютърни науки       Покажи
Мобилни и уеб технологии       Покажи