Защо в ИУ-Варна

Ние, в Икономически университет – Варна, се гордеем със своето минало и всеки ден с постоянство и упоритост градим своето по-светло бъдеще. Избирайки Икономически университет – Варна, вие получавате световно призната диплома, издадена от висше училище с богата история,  предоставящо много  възможности за реализация в областта, към която сте се насочили. ИУ-Варна предлага голямо разнообразие от специалности в направления "Икономика", "Администрация и управление", "Туризъм" и "Информатика и компютърни науки", в три форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна, както и чуждоезиково обучение на английски език.

Приоритет на университета е засиленото и ползотворно международно сътрудничество, което дава шанс на студенти и преподаватели да се обучават и практикуват в чужбина. ИУ-Варна непрекъснато разширява партньорската си мрежа както с университети от страни - членки на ЕС, така и с университети от държави извън рамките на ЕС. ИУ-Варна се стреми към трайно и ползотворно международно присъствие в научните среди.

Университетът следва най-новите тенденции и се стреми към непрекъсната модернизация и обновление. Изграждането на съвременна, високотехнологична и функционална материална база, обогатяването на библиотечния фонд, разширяването на легловата база в общежитията, инвестирането на собствени средства в подкрепа на научните изследвания и публикации на младите икономисти, подобряване на квалификацията на преподавателския екип, подкрепата на спортния талант и българската култура, развитието на връзките с бизнеса и завършилите университета студенти са сред водещите приоритети в управлението му.

Икономически университет – Варна е иновативен и високотехнологичен университет, чиито изследователски центрове, обединени в Научноизследователски институт, обогатяват връзката между бизнес и обучение в най-новите области на познанието чрез интердисциплинарни изследвания, анализи и консултации. Съвместно с функциониращият в рамките на университета Кариерен център създадените структури подпомагат развитието на студентите в реална среда, научното им израстване и професионална реализация в България и чужбина. Оперативни и международни програми се разработват съвместно от студенти и преподаватели.

През учебната 2014/2015 г. в ИУ-Варна стартира иновативна платформа за сътрудничество между университета и бизнеса (UEBN) с цел установяване на продуктивен диалог с външната среда, насочен към задоволяване на потребностите на бизнеса и същевременно подпомагане на успешната реализация на завършващите висше образование. В тази връзка в рамките на ИУ-Варна се организират множество международни конференции, семинари и практически обучения, чрез които студентите могат да се запознаят отблизо с политиката и управлението на едни от водещите компании в сферата на бизнеса и икономиката.

ИУ-Варна предлага програми за краткосрочно обучение, чрез които студентите имат възможност да получат допълнителна знания паралелно с основната им специалност. Чрез тези програми учащите придобиват нова или допълнителна професионална квалификация. За целите се предлагат два вида обучение с различна продължителност: специалности и курсове.

Университетът разполага с модерен спортен комплекс, в който студентите имат възможност да тренират волейбол, баскетбол, фитнес, и тенис на маса. ИУ-Варна има представителни отбори и по плуване, футбол, лекоатлетически крос, спортно ориентиране, които нееднократно са завоювали престижни награди от регионални, национални и международни състезания. В рамките на спортната дейност има групи за шах, кикбокс, боулинг, модерна гимнастика и народни танци, които участват в събитията на университета и прояви на междууниверситетски културен обмен. Повод за гордост е и баскетболния отбор на университета, който е шампион в мъжката "А" група два последователни сезона.

През последните три години университетът е домакин на кинопрожекции на класически и съвременни български филми, концерти на популярни музиканти и изпълнители, театрални спектакли, срещи-дискусии с любими на младото поколение творци. Културният ни календар непрекъснато се обновява с различни събития, продиктувани от интересите на нашите студенти. Той превръща ИУ-Варна в  притегателна точка за отдих на своите студенти, предлагайки им пряк допир до известни музиканти, писатели, актьори, художници.