Езикови катедри

Департаментът по езиково обучение се състои от две катедри :

  • Катедра "Славянски езици" – осигурява обучение по руски език и делова кореспонденция на български език по учебните планове на Университета за редовно, задочно и дистанционно обучение в "бакалавърска" и "магистърска" степен. За по-подробна информация кликнете тук.

  • Катедра "Западноевропейски езици" осигурява обучение по немски, английски и френски език по учебните планове на Университета за редовно, задочно и дистанционно обучение в "бакалавърска" и "магистърска" степен. За по-подробна информация кликнете тук.
     
  • Департаментът провежда обучение по български език за чуждестранни студенти, които желаят да продължат образованието си в Икономически университет – Варна или други ВУЗ в България при успешно положен изпит. Курсът се състои от 1000 учебни часа и се провежда в рамките на 9 месеца. За по-подробна информация кликнете тук.
     
  • Департаментът провежда обучението по английски език за чуждестранни студенти, които желаят да продължат образованието си в Икономически университет – Варна или други ВУЗ в България в специалности, които се преподават изцяло на английски език. Курсът се състои от 1000 учебни часа и се провежда в рамките на 9 месеца. За по-подробна информация кликнете тук.