Факултетен съвет

Председател

Academics University of Economics - Varna  Проф. д-р Владимир Стоянов Сълов


Заместник-председател

Доц. д-р Танка Василева Милкова


Членове

 1. Проф. д-р Веселин Иванов Хаджиев
 2. Проф. д-р Росен Николаев Николаев
 3. Проф. д-р Юлиан Андреев Василев
 4. Доц. д-р Дико Моис Суружон
 5. Доц. д-р Иван Желев Иванов
 6. Доц. д-р Илко Рашков Илиев
 7. Доц. д-р Маргарита Николова Ламбова
 8. Доц. д-р Мария Петрова Кехайова-Стойчева
 9. Доц. д-р Мария Радославова Станимирова
 10. Доц. д-р Надежда Манчева Филипова
 11. Доц. д-р Павел Стоянов Петров
 12. Доц. д-р Радан Василев Мирянов
 13. Доц. д-р Силвия Стоянова Парушева
 14. Доц. д-р Снежана Динева Сълова
 15. Доц. д-р Теодора Димова Запрянова
 16. Доц. д-р Тодор Стоянов Стоянов
 17. Доц. д-р Тодорка Борисова Атанасова

Нехабилитирани преподаватели

 1. Гл. ас. д-р Мариана Динчева Кънева
 2. Гл. ас. д-р Янка Георгиева Александрова
 3. Ст. пр. Велислав Ецков Цеков

Докторанти и студенти

 1. Никол Евгениева Панайотова
 2. Слави Димитров Димитров
 3. Явор Цветанов Желязков