За нас

Началото на обучението по чужд език се поставя още с основаването на университета като Висше търговско училище през 1920 г. Сред първите преподаватели са бележити и ерудирани личности като Иван Константинов - професор по френски език, Янаки Арнаудов-професор по немски език, поетът Николай Лилиев и Димо Минев - преподаватели по френски език.

През 1938 г. се създава Институт за обучение по чужд език с директор професор Янаки Арнаудов, а двадесет години по-късно - катедра "Чужди езици". През 1983 г. в нея се формират две секции – "Западни езици" и "Славянски езици", които през 1991 г. се обособяват като отделни катедри.

Департамент "Езиково обучение" е създаден на 13 октомври 2000 г. с решение на Академичния съвет на  Икономически университет - Варна. Състои се от две катедри - "Славянски езици" и "Западноевропейски езици". Департаментът осигурява езиковото обучение в университета и обучението по делова кореспонденция.

Департамент "Езиково обучение" организира годишен подготвителен курс по български език за чуждестранни граждани, годишен подготвителен курс по английски език за българи и чуждестранни граждани.