Факултетен съвет

Председател

Academics University of Economics - Varna  Проф. д-р Стоян Петков Маринов


Заместник-председател

Доц. д-р Николета Вангелова Михалева


Членове

 1. Проф. д-р ист.н. Иван Динев Русев
 2. Проф. д-р Евгени Петров Станимиров
 3. Проф. д-р Таня Дъбева Филипова
 4. Проф. д-р Цвета Йорданова Зафирова
 5. Доц. д-р Бистра Константинова Василева
 6. Доц. д-р Веселина Василева Димитрова
 7. Доц. д-р Велина Иванчева Казанджиева
 8. Доц. д-р Вилиян  Кръстев Кръстев
 9. Доц. д-р Валентина Генова Макни
 10. Доц. д-р Георгина Георгиева Луканова
 11. Доц. д-р Георги Маринов Георгиев
 12. Доц. д-р Десислава Бориславова Серафимова
 13. Доц. д-р Добрин Жеков Добрев
 14. Доц. д-р Евгения Георгиева Тонкова
 15. Доц. д-р Мария Петрова Кехайова-Стойчева
 16. Доц. д-р Владимир Сашов Жечев
 17. Доц. д-р Стоянка Вълкова Георгиева

Нехабилитирани преподаватели

 1. Гл. ас. д-р Александър Асенов Шиваров
 2. Гл. ас. д-р Боряна Георгиева Грънчарова
 3. Гл. ас. д-р Катя Иванова Владова
 4. Гл. ас. д-р Тодор Константинов Дянков

Докторанти и студенти

 1. Калчо Руменов Калчев - докрорант
 2. Гергана Владимирова Кръстева - студент