Факултетен съвет

Председател

Academics University of Economics - Varna  Доц. д-р Христина Вилхелм Благойчева


Заместник-председател

Доц. д-р Даниела Александрова Георгиева

Членове

 1. Проф. д-р Стефан Минчев Вачков
 2. Проф. д-р Фаня Аспарухова Филипова
 3. Проф. д-р Надя Енчева Костова
 4. Проф. д-р Маргарита Стефанова Бъчварова
 5. Доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева
 6. Доц. д-р Калоян Илиев Колев
 7. Доц. д-р Венелин Стоянов Георгиев
 8. Доц. д-р Любомир Борисов Георгиев
 9. Доц. д-р Галина Огнянова Йолова
 10. Доц. д-р Йордан Василев Йорданов
 11. Доц. д-р Анита Атанасова Йотова
 12. Доц. д-р Стоян Димов Киров
 13. Доц. д-р Данчо Христов Петров
 14. Доц. д-р Димитър Живков Рафаилов
 15. Доц. д-р Светлана Илиева Герчева
 16. Доц. д-р Светлозар Димитров Стефанов
 17. Доц. д-р Слави Димитров Генов
 18. Доц. д-р Калин Йовчев Господинов
 19. Доц. д-р Людмил Василев Найденов
 20. Доц. д-р Надежда Иванова Попова
 21. Доц. д-р Христо Делчев Мавров

Нехабилитирани преподаватели

 1. Гл. ас. д-р Петко Захариев Захариев
 2. Гл. ас. д-р Татяна Живкова Иванова

Докторанти и студенти

 1. Ваня Петрова Христова - докторант
 2. Надежда Павлова Николова - докторант
 3. Анелия Стефанова Недева – спец. "СФ"
 4. Весела Стоянова Комитова – спец. "Финанси"