Проекти по Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъща на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност

Проекти - 2019 г. Проекти - 2018 г. Проекти - 2017 г. Проекти - 2016 г. Проекти - 2015 г. Проекти - 2014 г. Архив проекти в предходни години Ресурси Контакти