Академичен календар за учебната 2019/2020 г. на студенти ОКС "професионален бакалавър" - редовно и задочно обучение

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

30 септември - 20 декември 2019 1 и 2 курс - 03 февруари - 24 април 2020
3 курс - 03 февруари - 10 април 2020
Начална учебна
обиколка за спец. МТ и МСВ
23 - 27 септември 2019
Задочно обучение
(аудиторни занятия)
09 - 30 септември 2019 07 януари - 27 януари 2020
Летен производствен стаж
- след първи курс
01 юни - 31 август 2020
Защита на стажа редовна сесия - 23 - 24 септември 2020
поправителна сесия - 16 октомври 2020
Коледна ваканция 23 декември 2019 - 05 януари 2020

Редовна изпитна сесия

Редовно обучение

Задочно обучение
 


07 януари - 24 януари 2020

месец - октомври,
ноември и декември 2019


07 - 22 май 2020
3 курс - 13 - 22 април 2020

месец - февруари,
март, април 2020

Поправителна
изпитна сесия
27 - 31 януари 2020 26 - 29 май 2020
 3 курс - 23 и 24 април 2020
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
за 3 курс – 28 - 30 април май 2020
за 1 и 2  курс – 25 - 29 септември 2020
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Зимна сесия 10 - 20 февруари 2020
Лятна сесия 08 - 22 май 2020