Академичен календар за учебната 2018/2019 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, приеми: 2017/2018 - ДНДО, СПН и 2018/2019 - СС, СНУ

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

15 октомври - 21 декември 2018 21 февруари - 25 април 2019
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
08 октомври - 14 октомври 2018
(по график за всяка специалност)
04 - 17 февруари 2019
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 22 октомври - 15 декември 2018
(по график за всяка специалност)
04 - 17 февруари 2019
(по график за всяка специалност)
Коледна ваканция 24 декември 2018 - 09 януари 2019
Междусеместриална ваканция
(за редовно обучение)
04 - 17 феруари 2019
Редовна изпитна сесия 10 януари - 02 февруари 2019  02 - 23 май 2019
Поправителна
изпитна сесия
18 - 20 февруари 2019 28 - 30 май 2019
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
03 - 05 юни 2019
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 14, 17 и 18 септември 2018
Зимна сесия 28 - 30 януари 2019
Лятна сесия 19, 20, 21 и 24 юни 2019