Академичен календар за учебната 2019/2020 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, прием: 2019/2020 г. - ДНДО и СПН

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
Редовно обучение 24 февруари - 30 април 2020
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
03 - 16 февруари 2020
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 03 - 16 февруари 2020
(по график за всяка специалност)
Редовна изпитна сесия  04 - 30 май 2020
Поправителна изпитна сесия 04 - 05 юни 2020
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
03, 04 и 08 септември 2020