Академичен календар за учебната 2019/2020 г. на студенти ОКС "бакалавър" - редовно и дистанционно обучение

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

18 септември - 27 декември 2019
18 и 19 септември 2019 - информационни
дни за 1 курс
24 февруари - 30 април 2020
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
24 септември - 06 октомври 2019
(по график за всеки курс/специалност)
24 септември 2019 - информационен
ден за 1 курс
03 - 16 февруари 2020
(по график за всеки
курс/специалност)
Защита на практическо
обучение
редовна сесия - 26 септември 2019
поправителна сесия - 14 октомври 2019
Коледна ваканция 30 декември 2019 - 09 януари 2020
Междусеместриална ваканция
(за редовно обучение)
03 - 18 феруари 2020
Редовна изпитна сесия 10 януари - 01 февруари 2020 1-3 курс – 04 - 30 май 2020
 4 курс – 04 - 23 май 2020
Поправителна
изпитна сесия
19 - 20 февруари 2020 1-3 курс – 04 - 05 юни 2020
 4 курс – 28 - 29 май 2020
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
за 4 курс - 03 - 05 юни 2020
за 1, 2 и 3 курс - 03, 04 и 08 септември 2020
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 11 - 13 септември 2019
Зимна сесия 29 - 31 януари 2020
Лятна сесия 22 - 25 юни 2020