Академичен календар за учебната 2018/2019 г. на студенти ОКС "бакалавър" - редовно и дистанционно обучение

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

19 септември - 28 декември 2018
19 и 20 септември 2018 - информационни
дни за 1 курс
21 февруари - 25 април 2019
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
25 септември - 07 октомври 2018
(по график за всеки курс/специалност)
25 септември 2018 - информационен
ден за 1 курс
04 - 17 февруари 2019
(по график за всеки
курс/специалност)
Защита на практическо
обучение
редовна сесия - 27 септември 2018
поправителна сесия - 12 октомври 2018
Коледна ваканция 31 декември 2018 - 09 януари 2019
Междусеместриална ваканция
(за редовно обучение)
04 - 17 феруари 2019
Редовна изпитна сесия 10 януари - 02 февруари 2019  02 - 30 май 2019
 4 курс - 02 - 23 май 2019
Поправителна
изпитна сесия
18 - 20 февруари 2019 03 - 05 юни 2019
 4 курс - 28 - 30 май 2019
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
за 4 курс - 03 - 05 юни 2019
за 1, 2 и 3 курс - 05, 09 и 10 септември 2019
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 14, 17 и 18 септември 2018
Зимна сесия 28 - 30 януари 2019
Лятна сесия 19, 20, 21 и 24 юни 2019