ИУ-Варна награди студентите – първенци в Прегледа на студентското научно творчество 2017 г.

На 10 май 2017 г. се проведе традиционната Студентска научна конференция, на която студентите, класирани на първо място в отделните секции на Прегледа на студентското научно творчество, имаха възможност да представят своите научно-практически разработки. Конференцията е част от събитията, посветени на 97-годишнината от основаването на Икономически университет – Варна, и се организира от висшето училище, отдел “Научноизследователска дейност и докторантура” и Студентски съвет.

В конференцията се включиха близо 80 студенти. Изнесените доклади предизвикаха интерес и се превърнаха в отправна точка за ползотворна дискусия в различни сфери на научната и практическа дейност.

На конференцията присъстваха също представители на академичния състав на университета. Грамотите на участниците бяха връчени от проф. д-р Пламен Илиев – ректор на Икономически университет – Варна и проф. д-р Веселин Хаджиев – зам.-ректор по научноизследователска дейност. Ректорът на университета подчерта важността на студентската научна дейност и поздрави всички участници за тяхната проактивност.

Всички призьори получиха парични награди, а докладите на студентите, класирани на първо място в отделните секции, ще бъдат публикувани в самостоятелен сборник.

Благодарим на организационния комитет в състав:

  1. гл. ас. д-р Йордан Петков – председател
  2. гл. ас. д-р Велина Йорданова – секретар на заседанията
  3. Антонио Хаджиколев
  4. Соня Начева