Трета покана по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020

Поканата е отворена за проектни предложения по следните специфични цели:

2.2 „Възстановяване и управление на екологични мрежи и коридори“;

2.3 „Подобряване на транснационалното управление на водните ресурси и превенция на риска“;

2.4 „Подобряване на готовността за управление на рискови ситуации“;

3.2 „Подобряване на енергийната сигурност и енергийната ефективност“;

4.1 „Повишаване на институционалния капацитет за посрещане на основните обществени предизвикателства“.

Останалите специфични цели са ограничени до определени теми, съгласно приложената информация на страницата на програмата.

Общият размер на финансиране по поканата възлиза на около 59,3 млн. евро.

По програмата се финансират 100 % от допустимите разходи, като 85 % са средства от ЕС и 15 % национално съфинансиране.

Поканата се състои от два етапа – подаване на Заявление за интерес и подаване на пълен Формуляр за кандидатстване от одобрените на първия етап кандидати.

Първият етап на кандидатстване, чрез подаване на Заявление за интерес в електронната система на програмата е отворен до 08 март 2019 г. (14:00 CET).

Очаква се вторият етап на кандидатстване в Третата покана за предложения по програмата да бъде отворен за подаване на Формуляри за кандидатстване през есента на 2019 година.

Повече информация за всяка от специфичните цели по програмата:

Специфична цел 1.1

Специфична цел 1.2

Специфична цел 2.1

Специфична цел 2.2

Специфична цел 2.3

Специфична цел 2.4

Специфична цел 3.1

Специфична цел 3.2

Специфична цел 4.1

Допустими кандидати и партньори:

  • местни, регионални и национални публични органи/ обществени организации;
  • международни организации;
  • частни организации.

Продължителност на проектите: максимум 30 месеца.

Териториален обхват:

9 държави от Европейския съюз (Австрия, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Румъния, Словакия и Словения) и 5 държави извън Европейския съюз (Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Молдова и Украйна.

Изискване за партньорство:

Проектите следва да се разработват в партньорство на минимум 3 организации от различни държави.

На следния ЛИНК е достъпна Платформа за търсене на потенциални партньори и база данни за проектни идеи.

Повече информация за поканата: на официалната страница на Програма "Дунав" 2014 - 2020