Нов прием по стипендиантска програма "Туризъм" за летен семестър 2018/2019

Нов прием по стипендиантска програма "Туризъм" за летен семестър 2018/2019

Започна приемът на документи по стипендиантската програма "Туризъм", която ще подпомогне висшето образование на двама студенти през летния семестър на учебната 2018/2019 година. Програмата се осъществява със съдействието на „Холдинг Варна” АД от Фондация "Св. Св. Константин и Елена". Крайният срок за подаване на документи е 28 февруари 2019 г.

Стипендиантската програма насърчава и подпомага българските студенти, обучаващи се в специалности от професионално направление „Туризъм“, които са постигнали отлични резултати в обучението, участват активно в стажове, проекти и допълнителни форми на обучение, с което се изграждат като бъдещи специалисти в областта на туризма, ангажирани да се работят по специалността в България не по-малко от три години.

За стипендии по стипендиантската програма имат право да кандидатстват студенти в специалности от професионално направление „Туризъм”, български граждани, в редовна форма на обучение – степен професионален бакалавър, бакалавър и магистър във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.

Изискване: Минимален успех на кандидатите от предходния семестър: отличен - 5.50

Размер на 1 стипендия: 1500 лв., разпределена на 5 равни месечни суми по 300 лв.

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление за участие в стипендиантската програма - изтегли образец  Заявление
  • мотивационно писмо;
  • академична справка /или уверение от университета/ за успех от зимниясеместър на учебната 2018/2019 г., форма на обучение, специалност, курс;

Документите за кандидатстване се подават на хартиен носител на място във Фондация „Св. Св. Константин и Елена”, по поща или куриер на адрес:

Фондация "Св. Св. Константин и Елена"
к.к. „Св. Св. Константин и Елена“
Административна сграда
Варна 9006

За контакти и повече информация:
тел.: +359 52 383 943
и-мейл: foundation@stconstantine.bg

* Попълването на документите е задължително както за новите кандидати, така и за бивши и настоящи стипендианти, които кандидатстват отново за следващ семестър.