Кандидатстване за стипендии

Кандидатстване за стипендии

Уважаеми студенти,

Кандидатстването за стипендии за летен семестър на учебната 2018/2019 г. ще се осъществява по следния ред:

Кандидатстването се извършва онлайн чрез Web базираната система на ИУ- Варна Системата ще бъде отворена само в периода на подаване.

След приключване на регистрация студентите разпечатват формуляр, който трябва да разпишат и представят в офис Стипендии и общежития в посочените срокове. Студентите кандидатстващи с доходи и студентите от предимствени групи представят и на хартиен носител документите, които са прикачили при кандидатстването.

След изтичането на този срок студентите, непредставили разпечатания формуляр, губят право на стипендии независимо от причините за непредставяне.

Срокове за подаване на документи :

18.02.2019 – 04.03.2019 – Подаване на документи за стипендия за „успех” и „успех и доход” и предимствени групи (които не са подали зимен семестър) в онлайн системата

18.02.2019 – 06.03.2019 – Представяне на документите на хартиен носител

05.03.2019 – 17.03.2019 - Подаване на документи за стипендия за приоритетни направления в онлайн системата

05.03.2019 – 19.03.2019 - Представяне на документите за приоритетни направления на хартиен носител.

Повече за видовете стипендии можете да прочетете тук

Служебните бележки за доходите са за последните 6 месеца (август 2018 г. до януари 2019 г., допуска се и от юли 2018 г. до декември 2018 г., ако все още не са изплатени възнагражденията за януари 2019 г.).

Декларация за безработни родители

Въпроси можете да отправяте на сления email: ios@ue-varna.bg