Национално състезание "Градове на бъдещето"

Национално състезание „Градове на бъдещето“

Пренаселеността на големите градове, замърсяването на околната среда, недостигът на ресурси, натовареният трафик - това са само част от предизвикателствата, с които трябва да се справим. Възможно ли е съществуването на „умни“ градове, в които тези проблеми остават в миналото?

За да отговорим на тези предизвикателства Катедра „Икономика и управление на строителството“ към Икономически университет - Варна организира Национално състезание „Градове на бъдещето“, насочено към ученици от гимназиален етап на обучение от всички училища в страната.

Участниците в състезанието могат да разработват проекти в някои от следните направления:

  1. Устойчиво строителство и пасивни архитектурни похвати;
  2. Приложение на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в урбанизираните територии;
  3. Интегриран (устойчив) градски транспорт;
  4. Екологични аспекти на градската среда.

Състезанието е разделено в два кръга:

  • I кръг - изпращане на разработки по електронен път на e-mail: gradove_2017@abv.bg  – срок – 15.11.2017 г.
  • II кръг - презентация на одобрените проекти в Икономически университет - Варна – 25.11.2017 г.

Повече за състезанието и условията за участие може да намерите в официалния регламент.


  Успех на всички младежи!