С академично тържество ИУ-Варна отбеляза своята 97 годишнина

На 15 май 2017 г. в АУЛАТА на Икономически университет – Варна с тържествена церемония беше отбелязана 97 - годишнината от основането на университета.

На празника на най-старото висше икономическо училище в България присъстваха контраадмирал Митко Петев, командир на Военноморските сили на РБългария г-жа Лилия Христова - директор на дирекция "Образование и младежки дейности" на Община Варна,   г-н Иван Табаков, председател на Варненската търговско-индустриална камара, цялото академично ръководство на университета, преподаватели, студенти, гости и граждани на Варна.

Празникът в АУЛАТА на университета започна с тържествено академично слово на доц. Владимир Досев, директор на департамент „Езиково обучение“, в което набеляза успехите на университета днес. Той подчерта, че несъмнено ИУ-Варна е  един от най-динамично развиващите се в страната висши училища, а европейската политика и успешната реализация на студентите са основни фактори, които го превръщат в утвърдена академична територия.

На тържествената церемония бяха прочетени поздравителни адреси от името на г-н Бойко Борисов, министър-председател на РБългария, от проф. д-р Любен Тотев, председател на Съвета на Ректорите на Висшите училища в РБългария, от контраадмирал Митко Петев, командир на Военноморските сили на РБългария, г-н Тодор Балабанов, председател на Общински съвет – Варна, г-н Марин Маринов, председател на Окръжен съд – Варна, от г-жа Яна Вангелова, председател на Национално представителство на студентските съвети в РБългария.

Поздравително слово към ръководството на университета, преподавателите и студентите отправи контраадмирал Митко Петев, командир на Военноморските сили на РБългария и заяви задоволство, че голяма част от кадрите на военноморските сили са минали през аулите на Икономически университет – Варна и са обогатили знанията си в икономическата сфера.

Госпожа Лилия Христова - директор на дирекция "Образование и младежки дейности" на Община Варна поздрави Академичното ръководство на университета и напомни за ползотворната съвместна дейност и намерените механизми за партньорство като специално благодари за подкрепата от страна на ИУ- Варна за ученическата общност в област Варна.

Ректорът на университета, проф. д-р Пламен Илиев  благодари на гостите за общественото признание и добрите думи и предаде на присъстващите в залата поздравления от името на министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев.

Професор Илиев изрази удовлетворение от постигнатите резултати от последната година и заяви, че основната характеристика на дейността на университета е устойчивост. Той уточни, че базата на ИУ - Варна вече е достатъчно модернизирана и в бъдеще акцентът при инвестициите ще бъде в повишаване квалификацията на академичния състав и научната дейност. Ректорът представи плановете на ръководството на ИУ- Варна пред гостите на тържеството и сподели удовлетворението си, че възпитаниците на учебното заведение все повече се реализират успешно не само в страната, но и в чужбина.

Професор Пламен Илиев тържествено удостои с академична награда -  „Студент на годината 2016” следните студенти:

  1. Михаил Емилов Димитров - ОКС „бакалавър”, спец. „Финанси”, II курс
  2. Галин Пламенов Недялков – ОКС „магистър”, спец. "Международен туристически бизнес", VI курс
  3. Василена Искренова Панчева – ОКС „професион. бакалавър”, спец. "Мениджмънт на свободното време", II курс

След награждаването присъстващите в залата имаха удоволствието на се насладят на поздравителния концерт с участието на Представителния духов оркестър на Военноморските сили на РБългария.