Участие на студенти от катедра "Финанси" в мастър клас на Societe Generale Експресбанк

На 18 и 19 февруари 2017 г. се проведе Innovation Camp - част от мастър класа на Societe Generale Експресбанк, който се организира съвместно с катедра "Финанси" при ИУ-Варна под ръководството на г-н Радой Стоянов - ръководител "Маркетинг и дигитално банкиране". В продължение на два дни съвместни екипи от студенти от специалности "Финанси", "Банков мениджмънт", "Корпоративни финанси" и "Информатика" и служители на банката разработваха иновативни проекти в различни сфери на банкирането.

Събитието бе уважено от г-н Мартин Заимов - председател на Надзорния съвет на банката, г-н Славейко Славейков - главен финансов директор, Вили Абал - главен оперативен директор, г-жа Елена Бакалова - член на УС и регионален директор на Група Варна и проф. Стефан Вачков - ръководител катедра "Финанси".

Очаква се най-добрите проекти да намерят своята практическа реализация.

Академичният състав на катедра "Финанси" поздравява всички студенти за доброто им представяне!

Виж галерия от събитието

Участие на студенти от катедра Финанси в мастър клас на Societe Generale Експресбанк