Публична покана 6

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: "Автобусен превоз на студенти от Икономически университет - Варна и Колеж по туризъм – Варна по зададени маршрути”, обявена с публична покана РД-21-993/23.06.2015 г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 24.06.2015 г. до 02.07.2015 г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9043073.


КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 02 юли 2015 г.

  1. Публична покана
  2. Документация
  3. Приложения DOC формат)

Дата на публикуване: 23.06.2015 г.

      4. Протокол

Дата на публикуване: 07.07.2015 г.

      5. Договор
      6. Гаранции по реда на чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП

Дата на публикуване: 20.07.2015 г.

       7. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване: 03.11.2015 г.

       8. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
       9. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване: 08.12.2015 г.

      10. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване: 18.12.2015 г.

      11. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване: 28.01.2016 г.

      12. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване: 22.02.2016 г.

       13. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване: 14.03.2016 г.

       14. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване: 22.03.2016 г.

       15. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване: 30.03.2016 г.

       16. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване: 04.04.2016 г.    

        17. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП /основание &18 от Преходни и Заключителни разпоредби на нов ЗОП в сила от 15.04.2016г./

Дата на публикуване:  15.04.2016 г.

        18. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП /основание &18 от Преходни и Заключителни разпоредби на нов ЗОП в сила от 15.04.2016г./

Дата на публикуване:  28.04.2016 г.

         19. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП /основание &18 от Преходни и Заключителни разпоредби на нов ЗОП в сила от 15.04.2016г./

Дата на публикуване:  03.05.2016 г.

          20. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП /основание &18 от Преходни и Заключителни разпоредби на нов ЗОП в сила от 15.04.2016г./

Дата на публикуване:  11.05.2016 г.