Академичен календар за учебната 2018/2019 г. на студенти ОКС "професионален бакалавър" - редовно и задочно обучение

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

01 октомври - 21 декември 2018 1 и 2 курс - 04 февруари - 25 април 2019
3 курс - 04 февруари - 12 април 2019
Начална учебна
обиколка за спец. МТ и МСВ
24 - 28 септември 2018
Задочно обучение
(аудиторни занятия)
07 - 29 септември 2018 10 януари - 27 януари 2019
Летен производствен стаж
- след първи курс
01 юни - 31 август 2019
Защита на стажа редовна сесия - 24 - 27 септември 2019
поправителна сесия - 14 октомври 2019
Коледна ваканция 23 декември 2018 - 09 януари 2019

Редовна изпитна сесия

Редовно обучение

Задочно обучение
 


10 януари - 25 януари 2019

месец - октомври,
ноември и декември 2018


07 - 23 май 2019
3 курс - 16 - 23 април 2019

месец - февруари,
март, април 2019

Поправителна
изпитна сесия
28 - 30 януари 2019 28 - 30 май 2019
 3 курс - 24 и 25 април 2019
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
за 3 курс - 30 април и 02 май 2019
за 1 и 2  курс - 24 - 27 септември 2019
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Зимна сесия 11 - 20 февруари 2019
Лятна сесия 07 - 22 май 2019