ИУ-Варна е партньор на Международната мрежа на митническите университети (INCU)

ИУ-Варна е партньор на Международната мрежа на митническите университети (INCU)


Международната мрежа на митническите университети (INCU) е международна неправителствена организация създадена с цел да:

- повишава академичната репутация на митническата професия;
- поощрява академичното развитие в митническата сфера;
- спомага научните изследвания в областта на митническата дейност;
- запознава обществото със същността на митническата професия;
- насърчава колективните интереси на своите членове;
- предоставя на Световната митническа организация (WCO) и други организации възможност за контакт с университети и научно-изследователските институти, които са активни в сферата на митническите проучвания, образование и професионална подготовка;
- организира академични конференции; и
- предоставя глобален ресурс за правителствата и частния сектор, както и да представлява академичен източник за студенти, желаещи да обогатят своите знания в сферата на митниците, международната търговия и логистиката. 

Партньорството на ИУ-Варна в Международната мрежа на митническите университети (INCU)  осигурява:

- възможност за връзка със специалисти и учени, членуващи в мрежата;
- възможност да се представят специалностите в ИУ-Варна, свързани с митническата дейност, научните дейности и постижения на студенти, докторанти и академичен състав;
- достъп до актуална информация (новини, съобщения, покани за конференции и др. събития);
- възможност за участия в семинари, конференции, уъркшопи и други мероприятия и дейности на INCU безплатно или на преференциални цени;
- получаване на официален сертификат за членство на ИУ-Варна, който сочи статута на партньора;
- използване на официалното лого на INCU на уебсайт и/или социална мрежа на ИУ-Варна, за да се означи статута на партньор в INCU;
- свободен достъп до електроните копия на всички издания на World Customs Journal и други публикации, за които INCU е абониран.