Решения на ръководни органи

Решения на Академичен съвет (АС)

Документ  Академични съвети 2017-2018

Документ  Академични съвети 2016-2017

Документ  Академични съвети 2015-2016

Документ  Академични съвети 2014-2015

Документ  Академични съвети 2013-2014

Документ  Академични съвети 2012-2013