Квалификации и курсове

СПИСЪК
на предлаганите квалификации и курсове за 2016/2017 г.

 

КВАЛИФИКАЦИИ (срок на обучение до 1 година) - осигурява нова или допълнителна квалификация в посочените области:

 • Счетоводство на предприятието
 • Финанси
 • Мениджмънт и маркетинг
 • Мениджмънт в туризма и хотелиерството
 • Мениджмънт в търговията
 • Мениджмънт във водния транспорт
 • Мениджмънт на човешките ресурси
 • Фирмен мениджмънт
 • Здравен мениджмънт
 • Мениджмънт в рекреацията, СПА и УЕЛНЕС
 • Рекреология
 • Уелнес мениджмънт
 • Приложна информатика
 • Cisco мрежова академия за администратори на компютърни мрежи
 • Данъчен и митнически контрол
 • Педагогика (за придобиване на професионална квалификация "учител")
 • Производствен и операционен мениджмънт
 • Агробизнес
 • Маркетинг и PR
 • Маркетинг и недвижима собственост
 • Маркетингов инженеринг
 • Управление на качеството
 • Електронна търговия

Завършилите квалификация получават Свидетелство за професионална квалификация с приложение.КУРСОВЕ - опресняване и обогатяване на знанията:

 • Управление на проекти
 • Маркетинг на територии
 • Вътрешен одитор по ISO 9001:2008
 • Бизнес кореспонденция и езикова култура
 • Работа с персонален компютър (Word, Windows, Excel, Интернет)
 • Йога Флай
 • Коучинг
 • Данъчно право
 • Електронна търговия

Завършилите курс получават Удостоверение за специализация.


ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ:

 • Английски, немски, френски, руски, японски, италиански, испански, нидерландски, датски и турски език за начинаещи и за напреднали
 • Бизнес английски, бизнес немски, бизнес руски и бизнес японски език
 • Английски, немски, френски и руски език в туризма
 • Английски език за корабни брокери
 • Сертифицирани езикови курсове – курс за подготовка  за явяване на ibT TOEFL и  IELTS
 • Български език за чужденци

Завършилите езиково обучение получават Удостоверение за допълнително обучение.Формите за повишаване на квалификацията биват: колективни (групови в състав до 20 души) и индивидуални. При колективното обучение се прилагат следните форми на учебна работа: лекции, упражнения (семинари, казуси, игри и др.), учебна практика, дискусии, събеседвания, консултации, курсови задачи и проекти, самостоятелна подготовка, изпити, разработване и защита на дипломна работа. Индивидуалното обучение включва: консултации, посещение на отделни възлови лекции и упражнения, самостоятелна подготовка, индивидуални задачи и проекти, изпити, разработване и защита на дипломна работа. Лектори са преподаватели от  Икономическия университет - Варна, преподаватели от други висши училища в страната и от чужбина (гост-лектори) и специалисти от практиката. Ресурсният център е създаден с цел осигуряване на учебна и справочна литература и информационни материали за специализанти, студенти и преподаватели от университета.
 

За контакти и информация посетете Visit  http://www.ue-varna.bg/bg/article.aspx?catid=60