доц. д-р Николета Михалева


Поща neti_mihaleva@ue-varna.bg

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Философия Курс 2 Редовно обучение Специалност СО
Философия Курс 2 Редовно обучение Специалност ИБП
Философия Курс 2 Редовно обучение Специалност МАРКЕТ.
Философия Курс 2 Редовно обучение Специалност З.И ОС.
Философия Курс 2 Редовно обучение Специалност СМД
Философия Курс 2 Редовно обучение Специалност ИК.И Т.
Философия Курс 2 Редовно обучение Специалност ТУРИЗЪМ
Философия Курс 2 Редовно обучение Специалност МИО
Философия Курс 2 Редовно обучение Специалност БИС
Философия Курс 2 Редовно обучение Специалност ЛОГИСТ.
Философия Курс 2 Редовно обучение Специалност БИЗН.ИК
Философия Курс 2 Редовно обучение Специалност МЕНИДЖ.
Философия Курс 2 Редовно обучение Специалност СА
Философия Курс 2 Редовно обучение Специалност НИИ
Философия Курс 2 Редовно обучение Специалност ПИМ
Философия Курс 2 Редовно обучение Специалност ДМПР