доц. д-р Илиан Минков


Поща minkov@ue-varna.bg
Кабинет 229г
Консултации Кабинет: 229г, Четвъртък, 13:00-15:00
Приемно време каб. 229 г вторник 13.00 - 15.00

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4 Редовно обучение Специалност ИБП
Фирмена култура Курс 4 Редовно обучение Специалност МЕНИДЖ.