доц. д-р Веселина Димитрова


Поща vesselina.dimitrova@ue-varna.bg
Кабинет 440 и Н-108
Консултации Кабинет: 440 и Н-108, Понеделник, 17:00-19:00
Автобиография (CV) short CV_VD_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Сравнителни икономически с-ми Курс 4 Редовно обучение Специалност МИО
Междунар.политическа икономика Курс 3 Редовно обучение Специалност МБ-А.ЕЗ