Второ класиране за общежития за уч. 2016/2017 г.

Второ класиране за общежития за уч. 2016/2017 г.

* Студентите от ИУ-Варна, кандидатствали на общо основание, както и студенти предимствени групи могат да проверят дали са класирани ТУК

* Студенти от Колеж по туризъм могат да проверят дали са класирани ТУК

Класираните за настаняване студенти, могат да се настанят в общежитие от 16.09.2016 г.

Получаването на настанително писмо и настаняването се извършва в бл. 1 офис на "Общежития и столове" при ИУ-Варна, ул. Брегалница.

НАСТАНЯВАНЕТО СТАВА ЛИЧНО!

При настаняването студентите трябва да представят:

  1. Студентски документ (Студентска книжка или Студентска лична карта)
  2. Лична карта
  3. 3 бр. снимки    
  4. Екземпляр от вносната бележка за платен депозит.  

Депозитът е  в размер на 100 лв. (студентите инвалиди и кръгли сираци плащат 30% от депозита) по сметката на "Общежития и столове".

Сметка на "Общежития и столове":

СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 67 BUIB 9888 3144 1101 00
BIC: BUIBBGSF
Титуляр: Общежития и столове при ИУ-Варна
На основание за плащане се изписва – Депозит /три имена на студента, факултетен №/