Курсове разговорен английски

Курсове разговорен английски

Центърът за чужди езици към ИУ Варна организира курсове по разговорен английски език с продължителност 100 часа за нива:

  • Elementary
  • Pre-intermediate
  • Intermediate
  • Upper Intermediate
  • Advanced

Съвременна интерактивна система за преподаване и учене. Университетски преподаватели. Ползване на оригинални учебници с ДВД по време на курса. Начало 15 октомври 2014 г.

За справки и записвания:

Борис Абрашев

0882 165 161

borabr@abv.bg