Монографии

Влияние на стратегията за устойчиво развитие на европейския съюз върху българския строителен сектор

Влияние на стратегията за устойчиво развитие на европейския съюз върху българския строителен сектор

Социални предприятия и социални иновации Счетоводна обезценка на нетекущите активи Ценови аспекти на конкурентоспособността Стратегия за природосъобразен туризъм в природен парк "Странджа" 2014 - 2020 г.

Социални предприятия и социални иновации

Счетоводна обезценка на нетекущите активи

Ценови аспекти на конкурентоспособността

Стратегия за природосъобразен туризъм в природен парк "Странджа" 2014 - 2020 г.
Скритото предприемачество Развитие на търговията в България - състояние, проблеми и предизвикателства Специализация на износа в съвременните условия на международна търговия Производителност и ефективност на компютърните системи
Скритото предприемачество Развитие на търговията в България - състояние, проблеми и предизвикателства Специализация на износа в съвременните условия на международна търговия Производителност и ефективност на компютърните системи
Оптимално позициониране на закрепване на звена в логистични системи Сертифициране на качеството на семейното хотелиерство Малките и средните предприятия в туризма на българското Черноморие Интегриран подход за диверсификация на икономиката на селските райони във Варненска област
Оптимално позициониране на закрепване на звена в логистични системи Сертифициране на качеството на семейното хотелиерство Малките и средните предприятия в туризма на българското Черноморие Интегриран подход за диверсификация на икономиката на селските райони във Варненска област
Съвременни търговски  формати на пазара на стоки в Република България Транспортът като ключова функция в логистиката Юридическа отговорност и контрол за спазване на трудовото и осигурително законодателство Оптимизиране на производствено-стопанската дейност на предприятието
Съвременни търговски  формати на пазара на стоки в Република България Транспортът като ключова функция в логистиката Юридическа отговорност и контрол за спазване на трудовото и осигурително законодателство Оптимизиране на производствено-стопанската дейност на предприятието
Изследване на бизнес интелигентни системи за малки и средни предприятия Управление на съвременни ИТ проекти в бизнеса Сдружение на собствениците в системата на управление на етажната собственост Приложение на географските информационни системи за решаване на задачи в икономиката
Изследване на бизнес интелигентни системи за малки и средни предприятия Управление на съвременни ИТ проекти в бизнеса Сдружение на собствениците в системата на управление на етажната собственост Приложение на географските информационни системи за решаване на задачи в икономиката
Виртуални системи Стратегически аспекти на  лечебните заведения в Община Варна в конкурентна среда Предприемаческа и фирмена култура с прехода към пазарно стопанство Маркетингово лидерство,метрика, бенчпрактики
Виртуални системи  Стратегически аспекти на  лечебните заведения в Община Варна в конкурентна среда Предприемаческа и фирмена култура с прехода към пазарно стопанство Маркетингово лидерство,метрика, бенчпрактики
Управление на фирмената култура Управление на етажната собственост в България  в условията на евроинтеграция Регионална политика на България в контекста на фактическото членство в Европейския съюз Социално-психологически измерения на потребителското поведение
Управление на фирмената култура Управление на етажната собственост в България  в условията на евроинтеграция Регионална политика на България в контекста на фактическото членство в Европейския съюз Социално-психологически измерения на потребителското поведение
Корпоративните субекти Потребление и икономическа активност на България по пътя към Европейския съюз Недвижимата собственост в България в условията на евроинтеграция Социални измерения на Европейското пазарно развитие
Корпоративните субекти Потребление и икономическа активност на България по пътя към Европейския съюз Недвижимата собственост в България в условията на евроинтеграция Социални измерения на Европейското пазарно развитие
Маркетингова интерактивност в Европейското пазарно пространство Препозициониране на турстическа дестинация България Преки чуждестранни инвестиции в регион Варна Банково кредитиране на аграрния бизнес - рискове и алтернативи
Маркетингова интерактивност в Европейското пазарно пространство Препозициониране на турстическа дестинация България Преките чуждестранни инвестиции в регион Варна Банково кредитиране на аграрния бизнес - рискове и алтернативи