Образователна и научна степен "Доктор"

Име Катедра Жури, рецензии,
становища и резюмета
35. Доц. д-р Илко Недев Тодоров "Философски науки" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
34. Доц. д-р Владимир Тодоров Досев "Славянски езици" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
33. Доц. д-р Танка Василева Милкова "Приложна математика" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
32. Доц. д-р Велина Иванчева Казанджиева "Икономика и организация на туризма" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
31. Доц. д-р Вилиян Кръстев Кръстев "Икономика и организация на туризма" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
30. Доц. д-р Теодора Димова Запрянова "Математически науки" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
29. Доц. д-р Светлана Илиева Герчева "Финанси" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
28. Доц. д-р Таня Николова Георгиева "Аграрна икономика" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
27. Доц. д-р Гергана Георгиева Славова - Стефанова "Аграрна икономика" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
26. Доц. д-р Калоян Илиев Колев "Обща икономическа теория" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
25. Доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров "Икономика и управление на строителството" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
24. Доц. д-р Людмил Василев Найденов "Финанси" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
23. Доц. д-р Петя Йонкова Данкова "Икономика и управление на индустрията" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
22. Доц. д-р Снежана Динева Сълова "Информатика" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
21. Доц. д-р Стоянка Вълкова Георгиева "Философски науки" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
20. Доц. д-р Димитър Живков Рафаилов "Финанси" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
19. Доц. д-р Иван Йорданов Петров "Икономика и управление на индустрията" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
18. Доц. д-р Христина Вилхем Благойчева "Финанси" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
17. Доц. д-р Стоян Димов Киров "Финанси" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
16. Доц. д-р Галина Огнянова Йолова "Правни науки" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
15. Доц. д-р Андияна Йовчева Андреева "Правни науки" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
14. Доц. д-р Денка Йорданова Златева "Стокознание" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
13. Доц. д-р Тодор Парушев Тодоров "Философски науки" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
12. Доц. д-р Николета Вангелова Михалева "Философски науки" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
11. Доц. д-р Михал Стоянов "Икономика и управление на търговията" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
10. Доц. д-р Донка Димитрова Желязкова "Икономика и управление на търговията" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
9. Доц. д-р Кольо Цанев Несторов "Информатика" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
8. Доц. д-р Събка Димитрова Пашова "Стокознание" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
7. Доц. д-р Орлин Петков Тодоров "МИО" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
6. Доц. д-р Юлиан Андреев Василев "Информатика" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
5. Доц. д-р Павел Стоянов Петров "Информатика" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
4. Доц. д-р Тодор Стоянов Стоянов "Математически науки" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
3. Доц. д-р Илко Рашков Илиев "Физическо възпитание и спорт" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
2.

Доц. д-р Росен Николаев Николаев

"Математически науки" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме
1.

Доц. д-р Силвия Георгиева Благоева

"Икономика и управление на индустрията" Научно жури
Рецензии
Становища
Резюме