Разпределение за държавен изпит - м. юни 2019 г.

Студентите, които ще се явяват на комплексен държавен изпит следва да бъдат  в тестовия център 15 мин. преди обявения начален час на изпита.

В залите студентите се допускат само със студентска книжка или друг документ, удостоверяващ самоличността им. Личният багаж (включително телефони) се предават на квесторите.

Комплексен държавен изпит

Защита на дипломна работа